Kontakt


SNV
Adresa: Gajeva 7, 10 000 Zagreb, Croatia
 
Telefon: 01 48 86 368
Telefaks: 01 48 86 372

Web adresa: www.snv.hr
e-mail: [email protected]


Pravna pomoć
Vijeće srpske nacionalne manjine grada Zagreba
Gajeva 7, 10 000 Zagreb

Građanima besplatnu pravnu pomoć pruža pravni tim u sastavu: 

Tatjana Vukobratović Spasojević i Jelena Borić,  ponedjeljkom i srijedom u vremenu od 10 do 13 sati u uredu u Zagrebu, Gajeva 7

Biljana Milošević i Milan Eraković, ured u Rijeci, Ciottina 19.

Nada Radović, ured u Karlovcu, Vranicanijeva 6/1.