Arhiv Srba u RH

Arhiv Srba u Republici Hrvatskoj osnovan je u novembru 2006. kao odjel SNV-a koji se bavi prikupljanjem građe koja je vezana za povijest Srba u Hrvatskoj. Arhiv prikuplja dokumente, audio – vizualne i digitalne zapise, te fotografije od posebnog značaja za kulturno – historijsku baštinu.

Arhiv Srba u Republici Hrvatskoj osnovan je u studenom 2006. kao odjel SNV-a koji se bavi prikupljanjem građe koja je vezana za povijest Srba u Hrvatskoj. Arhiv prikuplja dokumente, audio – vizualne i digitalne zapise, te fotografije od posebnog značaja za kulturno – historijsku baštinu.

Do danas je već mnogo dokumenata srpske zajednice u Hrvatskoj nestalo ili je uništeno. Misija je Arhiva da prikupljanjem građe i klasifikacijom na jednom mjestu osigura veću sigurnost i dostupnost postojećih materijala.

Arhiv Srba je početkom 2008. dobio rješenje o kategorizaciji stvaratelja arhivskog gradiva od Hrvatskog državnog arhiva.

Glavni ciljevi:

• Prikupljanje originalne arhivske građe svih institucija srpske zajednice (Srpsko narodno vijeće, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Srpski demokratski forum, Srpska pravoslavna crkva, Zajedničko vijeće općina);

• Obrada i valorizacija gradiva te prezentacija, izrada inventara i obavijesnih pomagala;

• Prikupljanje starije arhivske građe vezane za Srbe u Hrvatskoj u državnim institucijama;

• Stvaranje baze fotografija spomenika vezanih za povijest Srba u Hrvatskoj;

• Prikupljanje građe metodom intervjua;

• Organiziranje predavanja, izložbi i obilježavanja značajnijih datuma;

• Prikupljanje knjižničnog fonda (časopisi i knjige);

• Prikupljanje novinske građe (hemeroteka).

Arhiv posjeduje:

• Fotografije spomenika SPC –a i spomenika NOB –a u Republici Hrvatskoj;

• Čanke iz novina koji su vezani za Srbe u Hrvatskoj;

• Originalnu dokumentaciju Srpskog narodnog vijeća od 1997. godine, te djelomičnu dokumentaciju SDSS –a, ZVO –a i SDF -a (kopije i fragmenti);

• Kopije dokumenata iz Hrvatskog državnog arhiva i Hrvatskog povijesnog muzeja koje su vezane za Srbe u Hrvatskoj;

• Sve brojeve novina srpske zajednice u RH ("Novosti", "Prosvjeta", "Ljetopis SKD Prosvjete", "Bijela pčela" i "Artefakati", "Identitet").

Posebni projekti Arhiva:

• Popisivanje baštine porodice Desnica;

• Podupiranje otvaranja Zavičajnog muzeja u selu Brđani (Sunja);

• Elektronski arhiv (digitalizacija dokumenata);

• Popisivanje baštine Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj.

KONTAKT

Arhiv Srba u Republici Hrvatskoj
SKD Prosvjeta
Berislavićeva 10
10 000 Zagreb
tel: 01 48 19 891
Voditelj: dr. sc. Filip Škiljan
e-mail: [email protected]