Centar za razvoj i investicije SNV-a

Centar za razvoj SNV-a ustanovljen je u ljeto 2006. godine kao izraz potrebe i prepoznavanja problema PPDS-a, odnosno povratničke populacije. Srpsko narodno vijeće je donijelo odluku o formiranju Centra na svojoj skupštini 2006. godine sa ciljem da dosadašnju djelatnost usmjerenu na statusna pitanja srpske zajednice, povratak izbjeglih i njihova reintegraciju te izdavačko informativnu djelatnost proširi na područje ekonomije odnosno pitanja ekonomske održivosti i razvoja povratnika i srpske zajednice u cjelini sa težištem na PPDS.


Centar za razvoj SNV-a ustanovljen je u ljeto 2006. godine kao izraz potrebe i prepoznavanja problema PPDS-a, odnosno povratničke populacije. Srpsko narodno vijeće je donijelo odluku o formiranju Centra na svojoj skupštini 2006. godine sa ciljem da dosadašnju djelatnost usmjerenu na statusna pitanja srpske zajednice, povratak izbjeglih i njihova reintegraciju te izdavačko informativnu djelatnost proširi na područje ekonomije odnosno pitanja ekonomske održivosti i razvoja povratnika i srpske zajednice u cjelini sa težištem na PPDS.

Niz problema s kojim se povratnička populacija na PPDS suočila nakon povratka imovine i obnove u smislu rada, zapošljavanja odnosno ekonomskog opstanka usmjerili su širenje aktivnost SNV-a u ovom pravcu. Veliki dio tih sredina karakteriziraju devastirane infrastrukture (ceste, vodovodi, kanalizacije) drastični nedostatak stručnih kadrova te siromašni i organizacijski loše postavljene lokalne vlasti sa nedostatnim budžetima u kojima je udio izvornih prihoda lokalnih zajednica zanemariv.

Glavni problem sa kojima se susreću subjekti na PPDS- u, ali i u drugim dijelovima Hrvatske jest nedovoljno poznavanje uloge ključnih institucija za poticanje i razvoj poljoprivrednih i gospodarskih djelatnosti kao što su izvori financiranja, poticaji i potpore u proizvodnji. Nedostatak informacija rezultira manjkom samoinicijativa za razvoj postojećih ili novih programa.

Cilj Centra za razvoj i investicije SNV-a je potaknuti ekonomski napredak povratničkih sredina. Centar djeluje kao zagovarački think-thank, koji premošćuje trenutno prisutne nedostatke u ratom razorenim regijama Hrvatske - institucionalnu neizgrađenost, nepostojanje politike razvoja, nedostatak kadrova.

Iz navedenih razloga SNV-Centar za razvoj i investicije svoje djelovanje usmjerava na poticanje i razvoj socijalno-gospodarske sigurnosti Srba u Republici Hrvatskoj i to na sljedeće načine: 
 
• Informiranjem naše zajednice o aktualnostima/trendovima i novostima iz područja poljoprivrede i gospodarstva kao što su izmjene Zakona, natječaji, kreditiranje i slično;

• Savjetovanja fizičkih i pravnih osoba (kako ostvariti poticaj, izbor dobavljača, plasman robe/usluga, kondicije nabave-prodaje, korištenje i izbor kreditnih programa);

• Izrada razvojnih planova i strategija općina;

• Pomoć u osnivanju i razvoju strateških ekonomskih subjekata;

• Razvoj zadružnog sektora u poljoprivredi kao osnovnoj djelatnosti povratničke populacije;

• Posredovanje u odnosima sa državnim i međunarodnim institucijama (fondovi, ministarstva, kreditne linije), te stručnim tijelima (savjetodavne službe, instituti, agencije);

• Suradnja sa Republikom Srbijom i suradnja sa privrednim subjektima Srbije;

• Organiziranje edukacija fizičkih ili pravnih osoba (sadnja sadnica, uzgoj stoke, tretiranje oranica zaštitnim sredstvima, informatičke radionice);

• Izrada poslovnih planova, investicijskih elaborata, ispunjavanje prijavnih obrazaca za natječaje;

• Povezivanje i upućivanje prema nadležnim institucijama i drugim gospodarskim subjektima;

• Izrada baze podataka o fizičkim i pravnim osobama (djelatnosti, kapaciteti, potencijali i budući programi);

• Istraživanja bitna za reintegraciju srpske manjine.


KONTAKT

SNV – Centar za razvoj i investicije
Gajeva 7
10 000 Zagreb

Voditelj: dipl. politolog Slobodan Platiša
Tel: +385 1 48 16 811
Fax: +385 1 48 11 281
GSM: +385 98 269 069
e-mail: [email protected]